Aanvragen van producten en diensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Aanvragen van producten en diensten
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen vanproducten en diensten Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevesting na indiening (ApplicationService) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbeve- stiging Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Applicatieservice voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. (ApplicationService) Ondersteunen van vraag- antwoord dialoog ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-11-2022 22:03:55 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 22:03:55 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Aanvragen van producten en diensten
Definitie  : Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.
Toelichting  : Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.
Object ID  : c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-8f4aeac59f9c4d658cfa3d7c18b2bbb7
Semanticsearch  : aanvragen van producten en diensten
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...