Aanvragen van producten en diensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Aanvragen van producten en diensten
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen vanproducten en diensten Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevesting na indiening (ApplicationService) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbeve- stiging Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Applicatieservice voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. (ApplicationService) Ondersteunen van vraag- antwoord dialoog ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 20:24:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 20:24:36 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ApplicationService
ArchiMate_Service.png
Documentation   :  Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.
Object ID   :  c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  aanvragen van producten en diensten
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 11:10.