Aanvragen van producten en diensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Aanvragen van producten en diensten
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen van producten en diensten Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag Applicatieservice voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevestiging na indiening (ApplicationService) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbev- estiging Applicatieservice voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. (ApplicationService) Ondersteunen van vraag- antwoord dialoog Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:40:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:40:48 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Aanvragen van producten en diensten
Definitie     Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.
Toelichting     Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.
Toelichting     Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.
Object ID     c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153,c80a4c5c-89b9-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-8f4aeac59f9c4d658cfa3d7c18b2bbb7
Semanticsearch     aanvragen van producten en diensten
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 16:02.