Subsidieverlening Publieksdiensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Subsidieverlening Publieksdiensten
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Subsidieverlening Publieksdiensten
Definitie  : Het subsidiëren van diverse soorten binnengemeentelijke activiteiten.
Toelichting  : Voorbeelden van verschillende typen subsidies:

Cultureel: toekennen van subsidies aan culturele instellingen, toneelgezelschappen of lokale radio. Duurzaamheid: toekennen van subsidie bij het isoleren van woningen of plaatsen van zonnepanelen Emancipatie: toekennen van subsidie aan sociaal cultureel werk dat gericht is op minderheden Participatie: het organiseren van wijkactiviteiten zoals een straatspeeldag of het doen van vrijwilligerswerk

Bedrijfssubsidies: het toekennen van startend ondernemerschapsubsidie
Object ID  : c227565e-0152-4a71-9623-d8e98a8bef0e
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: