Projectarchitectuur basis BRO

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Projectarchitectuur basis BRO
Projectarchitectuur basis BRO
Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationFunction) Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationFunction) Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationFunction) Beheren van bodemvoorzieningen (bruin) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationFunction) Beheren van groenvoorzieningen (groen) Het verwerken van meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte. (BusinessFunction) Meldingen openbare ruimte behandeling Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor de openbare ruimte. (BusinessFunction) Beheren van de openbare ruimte Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden in of onder de grond in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Bodembeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom wegen en aanverwante infrastructuur in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Wegenbeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom groenvoorzieningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Groenbeheer Beheerwerkzaamheden lucht en geluid in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Lucht- en geluidbeheer Functionaliteit voor het beheren van waterinstallaties. (ApplicationFunction) Beheren van waterinstallaties Functionaliteit voor het beheren van gegevens over bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van bodem en grondstromen Functionaliteit voor het aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer. (ApplicationFunction) Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer Functionaliteit voor het beheren van maken van beheerplannen voor beheer van wegen. (ApplicationFunction) Maken van beheersplannen wegbeheer Functionaliteit voor het beheren van openbare verlichting. (ApplicationFunction) Beheren van openbare verlichting Functionaliteit voor het beheren van riolen. (ApplicationFunction) Beheren van riolen Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent ApplicationFunction Beheren van meldingen openbare ruimte Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom water in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Waterbeheer ApplicationFunction Beheren van lucht en geluid Functionaliteit voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationFunction) Beheren van gebouwen (rood) Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom gebouwen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Gebouwenbeheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR-component Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationFunction) Beheren van sonderingen IMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). (Constraint) IMBRO Bodem en Ondergrond De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN 3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IM0101 ontwikkeld. (Constraint) IM Bodembeheer en Archeologie Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponen- t Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenregistercom- ponent Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationComponent) BRO - Basisregistratie Ondergrond Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (BusinessService) Beschikbaarstelling gegevens Nederlandse ondergrond IM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van 'metingen en waarnemingen'. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11. (Constraint) IM Metingen SIKB 0101 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer): Uitwisselen kwaliteitsgegevens van de bodem, inclusief geografische en administratieve gegevens. (Constraint) SIKB0101 Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling ebMS Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (ApplicationComponent) KLIC service - Kabels en Leidingen Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster. (Constraint) BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen) Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationFunction) Ondersteunen van grondroeren en KLIC- meldingen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (BusinessService) Kabels en Leidingen Informatiecentrum De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (ApplicationService) Gegevensuitwisseling Kabels en Leidingen Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 03-07-2020 13:49:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 03-07-2020 13:49:47 CEST
Legenda


Originele kleuren
Toelichting
   
   
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
BBN
   
   
   
BIV score BBN
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Projectarchitectuur basis BRO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-c1aca141-4f84-4181-bb93-d8490656bdcc
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Projectarchitectuur basis BRO
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : c1aca141-4f84-4181-bb93-d8490656bdcc
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : c1aca141-4f84-4181-bb93-d8490656bdcc
Object ID_nl  : c1aca141-4f84-4181-bb93-d8490656bdcc
Elementen  : 
Relaties  :