IP06 Integratiestijl Bestandsuitwisseling view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > IP06 Integratiestijl Bestandsuitwisseling view
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view IP06 Integratiestijl Bestandsuitwisseling view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-b90836bb-347f-4243-a214-74cb76bd1fce
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : IP06 Integratiestijl Bestandsuitwisseling view
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Object ID  : b90836bb-347f-4243-a214-74cb76bd1fce
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Katern - Verbinden
Viewtype  : Patroon
Elementen  : 
Relaties  :