Toelichting beheren brongegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting beheren brongegevens
Toelichting beheren brongegevens
Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationFunction) Klanttevredenheidsmeti- ng en analyse Het analyseren van feedback van klanten (BusinessFunction) Klantfeedback analyse Het analyseren van tevredenheidsmetingen bij klanten (BusinessFunction) Klanttevredenheids analyse Het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ (ApplicationFunction) Beheren onroerende zaakgegevens Het beheren van gegevens voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief eventueel zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationFunction) Beheren van BAG- gegevens Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedbackcomponen- t Het verzamelen van feedback van klanten over de kwaliteit van plaatsgevonden dienstverlening (BusinessFunction) Klantfeedback verzameling Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomp- onent Het meten van de mate van tevredenheid bij klanten (BusinessFunction) Klanttevredenheids meting Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiecomponent Functionaliteit voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationFunction) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadministratie bijhouding Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-11-2020 18:41:41 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 20-11-2020 18:41:41 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
   
BBN
   
   
   
BIV score BBN
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting beheren brongegevens
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-b8e45c32-e33a-4d07-9907-268ceedf07e1
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting beheren brongegevens
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : b8e45c32-e33a-4d07-9907-268ceedf07e1
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
GEMMA thema  : Gegevensmanagement
Viewtype  : Toelichting
Object ID  : b8e45c32-e33a-4d07-9907-268ceedf07e1
Object ID_nl  : b8e45c32-e33a-4d07-9907-268ceedf07e1
Original ID  : id-b8e45c32-e33a-4d07-9907-268ceedf07e1
Elementen  : 
Relaties  :