Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefuncties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefuncties
Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefuncties
Component voor gebruikersbeheer (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS-beheercomponent Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie-dataverliescomponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch-onderzoekscomponent Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacceptatie-en-releasebeheercomponent Component voor ICT contractmanagement (ApplicationComponent) ICT-contractmanagementcomponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Softwarelicentiebeheercomponent Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up-en-herstel-component Component voor registratie van systeemgebeurtenissen en audit-trail beheersing (ApplicationComponent) Registratie-systeemgebeurtenissen-audit-trail-beheersingcomponent Component voor netwerkbediening (ApplicationComponent) Netwerkbedieningscomponent Component voor contractmanagement voor facilitaire diensten (ApplicationComponent) Facilitaire-diensten-contractmanagementcomponent ApplicationFunction Bijhouden gebeurtenistypes ApplicationFunction Bijhouden gebeurteninhoud ApplicationFunction Bijhouden gebeurtenisopslag ApplicationFunction Bijhouden zoeken ApplicationFunction Bijhouden ontsluiting ApplicationFunction Beheren softwarelicenties ApplicationFunction Bijhouden indexeren ApplicationFunction Beheren wachtwoorden ApplicationFunction Beheren van releases en versies ApplicationFunction Uitgeven wachtwoorden ApplicationFunction Blokkering van gevoelige data ApplicationFunction Ondersteunen van forensisch onderzoek ApplicationFunction Triage en coördinatie van gebruikersgerelateerde problemen ApplicationFunction Inbraakpreventie ApplicationFunction Inbraakdetectie ApplicationFunction Registreren en deregistreren van gebruikers ApplicationFunction Beheren van netwerkcomponenten en configuraties ApplicationFunction Beheersen van datastromen ApplicationFunction Logisch scheiden van netwerken ApplicationFunction Beheersen en veilig schonen van media ApplicationFunction Toezicht op gebruik ApplicationFunction Signalering van gevoelige data ApplicationFunction Terugzetten informatie ApplicationFunction Beheren back-up ApplicationFunction Monitoring van gevoelige data ApplicationFunction Back-up mediabeheer ApplicationFunction Beschermen tegen antimalware ApplicationFunction Toekennen van rechten op systeemniveau ApplicationFunction Beheren van ICT contracten ApplicationFunction Beheren van contracten facilitaire diensten ApplicationFunction Controleren wachtwoorden ApplicationFunction Opslaan wachtwoorden ApplicationFunction Genereren wachtwoorden ApplicationFunction Toekennen rechten aan gebruikers ApplicationFunction Beheren toegangspassen ApplicationFunction Beheren van hardware en systeemconfiguraties ApplicationFunction Maken en beheren van bedrijfscontinuïteitsplannen en -strategiën en -procedures ApplicationFunction Authenticeren van gebruikers en systemen ApplicationFunction Beheren paslezer ApplicationFunction Beheren zonering ApplicationFunction Indentificeren van gebruikers Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc (ApplicationComponent) Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent Component voor het beheren van gebruikersrechten (ApplicationComponent) Gebruikersrechtenbeheercomponent Component voor het beheren van systeemrechten (ApplicationComponent) Systeemrechtenbeheercomponent Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Bescherming-tegen-kwaadaardige-software-component Component voor het ondersteunen van het authenticatie proces (ApplicationComponent) Authenticatiecomponent Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteitsbeheercomponent Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddelenbeheer-en-configuratiecomponent Component voor netwerkscheiding (ApplicationComponent) Netwerkscheidingscomponent Component voor incidentafhandeling (ApplicationComponent) Incidentafhandelingcomponent Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media-behandelingcomponent ApplicationFunction Verlenen toegang tot locaties, gebouwen en ruimtes Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecom- ponent Component voor ontwikkeling van software (ApplicationComponent) Softwareontwikkelco- mponent ApplicationFunction Ondersteuning softwareontwikkeling Component voor het beheersen risico's (ApplicationComponent) Risicobeheersingscom- ponent ApplicationFunction Ondersteuning risicomanagement Component voor het monitoren van netwerkverkeer (ApplicationComponent) Netwerkmonitoringsc- omponent ApplicationFunction Monitoring van netwerkverkeer AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 10-10-2019 09:36:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-10-2019 09:36:19 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-b828351c-43e0-4a8c-9db2-485e5a405dc4
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefuncties
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : b828351c-43e0-4a8c-9db2-485e5a405dc4
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Privacy & Informatiebeveiliging
Viewtype  : Contentfilter
Elementen  : 
Relaties  :