Data-back-up-en-herstel-component

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Data-back-up-en-herstel-component
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Data-back-up-en-herstel-component
Definitie  : Component voor Data back-up en herstel
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Beheer media en backup en terugzetten informatie
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : belangrijk verlies van management control
Object ID  : b76c70df-1570-479b-8341-cd2982443858
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers
Object ID  : b76c70df-1570-479b-8341-cd2982443858
Object ID_nl  : b76c70df-1570-479b-8341-cd2982443858
Original ID  : id-b76c70df-1570-479b-8341-cd2982443858
Semanticsearch  : data-back-up-en-herstel-component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: