Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Folders

ArchiMate-hiërarchie Folders
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Hiërarchie  : 
 • Business
  • Bedrijfsservices
  • Bedrijfsrollen
  • Procesarchitectuur
   • Procesbouwstenencatalogus
   • Processenlandschap
   • Bouwstenen-scope
   • Klant-tot-klantproces
   • Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessen
   • Vaststellen omgevingsplan
   • Proceshiërarchie
   • Bouwstenen-services
   • Ketensamenwerking
   • Relatie met zaakgericht werken
   • Actoren en rollen
   • Opleggen sanctie
  • _Ongesorteerd
  • Thema's
   • Privacy en informatiebeveiliging
    • eIDAS
     • Bedrijfsprocessen
  • Bedrijfsactoren
  • Producten
  • Bedrijfsfuncties
   • (Hoofd)bedrijfsfuncties
   • Sub(sub)bedrijfsfuncties
  • Bedrijfssamenwerkingen
  • Bedrijfsobjecten
 • Application
  • Overerving
   • Basiscomponenten
    • Applicatielaag
  • OW Applicatieservices
   • DSO Services
  • OW Applicatiefuncties
  • _Ongesorteerd
  • Applicatiefuncties
   • Applicatiefuncties generiek
   • Applicatiefuncties informatiebeveiliging
   • Groeperende applicatiefuncties
   • Applicatiefuncties domeinen
  • Applicatiesamenwerkingen (groepen)
   • Buitengemeentelijke applicatiesamenwerkingen
  • Applicatieservices
   • Buitengemeentelijke koppelvlakken
   • In patronen
  • API-landschap
  • Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten verzamel
   • Referentiecomponenten in ontwikkeling
   • Referentiecomponenten domeinen
   • Basiscomponenten
   • Referentiecomponenten generiek
   • Buitengemeentelijke voorzieningen
   • Referentiecomponenten intermediair
   • Referentiecomponenten informatiebeveiliging
  • OW Applicatiecomponenten
   • Landelijke voorzieningen
   • Referentiecomponenten (GEMMA Kern / Nieuw / Aangepast)
  • Views extra objecten
   • Applicatiecomponenten overig
   • Buitengemeentelijke voorzieningen overig
   • BBN legenda
  • Procesarchitectuur
   • Bouwstenen-scope
  • Logging en verwerkingen
 • Technology & Physical
 • Motivation
  • Views extra objecten
  • Architectuurprincipes
  • GEMMA standaardenlijst
   • Standaard(versie) verwijderd
   • API-standaarden
   • Standaarden
   • Standaarden in ontwikkeling
   • API-standaardversies
   • Standaard(versie) onderzoek
   • Standaardversie (actueel)
    • Acueel kan weg
   • Standaardversies
   • StUF-standaarden
   • Buitengemeentelijke standaarden
  • OW Standaarden
   • Versies
  • Logging en verwerkingen
 • Other
  • Groepen
 • Relations
  • Bedrijfsrollen
  • _Ongesorteerd
  • Applicatieservices
   • In patronen
   • Buitengemeentelijke koppelvlakken
  • Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten in ontwikkeling
   • Basiscomponenten
   • Referentiecomponenten informatiebeveiliging
   • Applicatiecomponenten overig
   • Referentiecomponenten domeinen
   • Referentiecomponenten intermediair
   • Buitengemeentelijke voorzieningen
   • Referentiecomponenten generiek
  • Applicatiefuncties
   • Groeperende applicatiefuncties
   • Applicatiefuncties informatiebeveiliging
   • Applicatiefuncties generiek
   • Applicatiefuncties domeinen
  • Bedrijfssamenwerkingen
  • Procesarchitectuur
   • Bouwstenen-scope
   • Actoren en rollen
   • Processenlandschap
   • Opleggen sanctie
   • Vaststellen omgevingsplan
   • Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessen
   • Bouwstenen-services
   • Procesbouwstenencatalogus
   • Klant-tot-klantproces
   • Relatie bedrijfsobjecten en processen
   • Proceshiërarchie
   • Ketensamenwerking
   • Relatie met zaakgericht werken
  • Views extra objecten
   • Buitengemeentelijke voorzieningen overig
   • Id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-4324
   • Applicatiecomponenten overig
  • Omgevingswet
  • Applicatiesamenwerkingen (groepen)
   • Buitengemeentelijke applicatiesamenwerkingen
  • Bedrijfsfuncties
   • Sub(sub)bedrijfsfuncties
   • (Hoofd)bedrijfsfuncties
  • Producten
  • Groepen
  • GEMMA standaardenlijst
   • Standaardenversies
   • Standaardversie (actueel)
   • Standaarden in ontwikkeling
   • Standaarden en versie in onderzoek
  • Thema's
   • Privacy en informatiebeveiliging
    • eIDAS
     • Bedrijfsprocessen
  • Bedrijfsservices
  • Bedrijfsactoren
  • Zaakgericht werken
 • Views
  • Patronen
   • GEMMA patronen
   • Integratiepatronen
  • Buitengemeentelijke voorzieningen
  • Domeinarchitecturen
   • DA Publieksdiensten
   • DA Ruimte
   • DA Bestuur
   • DA Openbare orde en veiligheid
   • DA Sociaal
   • DA Ondersteuning
  • Informatiebeveiliging
  • Informatiearchitectuur
  • Architectuurprincipes
  • Standaarden
  • Projectarchitecturen
   • GEMMA kennismodel voorbeelden
   • Logging en verwerkingen
  • Thema's
   • Verbinden
    • Ketenintegratie
    • Informatiearchitectuur
    • Componenten Katern Verbinden
   • Privacy en informatiebeveiliging
    • eIDAS
     • Bedrijfsprocessen
    • Idensys
   • Uitwerking Zaakgericht Werken
    • Overerving Uitwerking Zaakgericht Werken
   • Informatie- en archiefbeheer
   • Identiteit, Authenticatie en Autorisatie
   • Gegevensmanagement
  • Bedrijfsarchitectuur
   • Archief
   • Procesarchitectuur
  • Referentiecomponenten totaal
  • Werkmap Peter
  • Zaakgericht werken
   • API-standaarden
    • API-interfaces
    • Referentiecomponenten, API-standaarden en interfaces
  • Beheerviews
   • Beheren relaties
   • Te repareren fouten
   • Overerving
   • Publiceren niet gebruikte elementen
   • SWC Omgevingswet