RNI - Registratie Niet Ingezetenen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > RNI - Registratie Niet Ingezetenen
Contextdiagram
Bijhouding persoongegevens niet ingezetenen (ApplicationService) Bijhouding RNI Het "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is. (Constraint) RNI koppelvlak bijhouding Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (ApplicationComponent) RNI - Registratie Niet Ingezetenen Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgegevens Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationComponent) GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) Beschikbaarstellen persoonsgegevens Nederland (BusinessService) Beschikbaarstellen persoonsgegevens Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationService) Terugmelden op GBA Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (BusinessService) Melden correctie bij gerede twijfel Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationComponent) TMV - GBA Terugmeldvoorziening Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationService) Uitwisseling persoonsgegevens PIVA Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) (Constraint) PIVA-V koppelvlak Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (BusinessService) Uitwisselen persoonsinformatie Nederlandse Antillen en Aruba Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationComponent) PIVA - Persoonsinformatie- voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent ApplicationService Bijhouding GBA RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 20-05-2021 18:50:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-05-2021 18:50:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : RNI - Registratie Niet Ingezetenen
Definitie  : Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP)
Contextview  : a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : aadd0b71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : aadd0b71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : aadd0b71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-aadd0b71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : rni - registratie niet ingezetenen
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: