Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
Contextdiagram
Opgegeven view 1c197dc3-71e5-40dc-8f5d-a96e983b41af ( view(s) gevonden: ) bestaat niet. Ga naar Zoek element om te zoeken naar views met daarbij als resultaat ingevulde sjablonen voor gevonden views.


Gegenereerd contextdiagram
Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (BusinessService) Beschikbaarstell- len grootschalige topografie Nederland Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationService) Bijhouding BGT ApplicationCollaboration Basisregistraties RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 24-03-2019 23:41:21 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 24-03-2019 23:41:21 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
Definitie  : Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders.
Contextview  : 1c197dc3-71e5-40dc-8f5d-a96e983b41af
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : a9602f71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

BIV classificatie:

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: