Anti-Malware-component

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Anti-Malware-component
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Anti-Malware-component
Definitie  : Component voor bescherming tegen kwaadaardige software
BBN  : BBN 1 en BBN2 beschikbaarheids en integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 221
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven
Object ID  : a8d9d887-7054-49ad-a5bd-ae92f8c530f2
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : a8d9d887-7054-49ad-a5bd-ae92f8c530f2
Object ID_nl  : a8d9d887-7054-49ad-a5bd-ae92f8c530f2
Original ID  : id-a8d9d887-7054-49ad-a5bd-ae92f8c530f2
Semanticsearch  : anti-malware-component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: