Digimelding

Contextdiagram
Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (ApplicationComponent) Digimelding Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (ApplicationService) Gegevensuitwis- seling meldingen Groepering van standaarden en voorzieningen voor een veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling (ApplicationCollaboration) Stelselvoorzieni- ngen Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (BusinessService) Melden onjuistheden aan bronhouder RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 19-07-2020 19:57:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 19-07-2020 19:57:36 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : Digimelding
Definitie  : Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : a5e141e1-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : a5e141e1-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : a5e141e1-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: