Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort)
Contextdiagram
Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationService) Raadpleging polisgegevens De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstandaard Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (BusinessService) Beschibaarstellen lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingensgegvevens Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationComponent) Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationService) Raadplegen Digitaal Klant Dossier (DKD) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (BusinessService) Beschikbaarstellen Digitaal Klant Dossier (DKD) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationComponent) DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR). (Constraint) SGR De SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatieuitwisseling in de Suwi keten is ingericht. (Constraint) SuwiML transactiestandaard RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen Deze svg is op 21-05-2021 20:06:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2021 20:06:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort)
Definitie  : Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU).
Toelichting  : De Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) is één van de oorspronkelijke voorziene basisregistraties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de baten, lasten en wenselijkheid van BLAU tegen elkaar afgewogen. Uit deze afweging, waarin ook het advies van afnemers is meegenomen, is de beslissing genomen om de doorontwikkeling van BLAU voorlopig op te schorten.
Contextview  : 351495a9-8501-4a7e-8618-7285790e256b
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : a4515311-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID  : a4515311-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : a4515311-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-a4515311-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : polisadministratie (doorontwikkeling naar blau opgeschort)
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: