LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view
LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view
Bijhouding persoongegevens niet ingezetenen (ApplicationService) Bijhouding RNI Het "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is. (Constraint) RNI koppelvlak bijhouding Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (ApplicationComponent) RNI - Registratie Niet Ingezetenen Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgegevens Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationComponent) GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) Beschikbaarstellen persoonsgegevens Nederland (BusinessService) Beschikbaarstellen persoonsgegevens Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationService) Terugmelden op GBA Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (BusinessService) Melden correctie bij gerede twijfel Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationComponent) TMV - GBA Terugmeldvoorziening Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationService) Uitwisseling persoonsgegevens PIVA Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) (Constraint) PIVA-V koppelvlak Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (BusinessService) Uitwisselen persoonsinformatie Nederlandse Antillen en Aruba Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationComponent) PIVA - Persoonsinformatie- voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent ApplicationService Bijhouding GBA RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 05:12:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 05:12:25 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
ArchiMate-view LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA view
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Publieksdiensten
Object ID  : a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
Viewtype  : Context
Object ID  : a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f
Object ID_nl  : a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f,a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f
Original ID  : id-a2dd3b18-6524-415b-9ea2-d799b7df2a9f
Semanticsearch  : lv06 personen - gba-v rni tmv en piva view
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:24.