Technische logging component

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Technische logging component
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Technische logging component
Definitie  : Component voor registratie van systeemgebeurtenissen
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID  : a034eeb4-e7e3-4eed-8420-13b406260a39
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers
Object ID  : a034eeb4-e7e3-4eed-8420-13b406260a39
Object ID_nl  : a034eeb4-e7e3-4eed-8420-13b406260a39
Original ID  : id-a034eeb4-e7e3-4eed-8420-13b406260a39
Semanticsearch  : technische logging component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: