Dienstverleningskaders bewaking

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Dienstverleningskaders bewaking
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Dienstverleningskaders bewaking
Definitie    
Object ID     9a45fa00-5301-4520-9249-cd602f5713e3
Object ID     9a45fa00-5301-4520-9249-cd602f5713e3
Object ID_nl     9a45fa00-5301-4520-9249-cd602f5713e3,9a45fa00-5301-4520-9249-cd602f5713e3
Original ID     id-9a45fa00-5301-4520-9249-cd602f5713e3
Semanticsearch     dienstverleningskaders bewaking
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 12:16.