Samenwerkende Catalogi verwijsregister

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Samenwerkende Catalogi verwijsregister
Contextdiagram
Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (BusinessService) Geconsolideerde teksten digitaal ter beschikking te stellen Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (ApplicationService) Invoeren decentrale regelgeving In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. (ApplicationComponent) Overheid.nl BusinessService De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden ApplicationService Publiceren decentrale regelgeving De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data-portaalcomponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. (ApplicationComponent) DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties ApplicationComponent GVOP - Gemeenschappelijke voorziening Officiële Publicaties ApplicationService Registreren overheids producten en diensten Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (ApplicationComponent) Samenwerkende Catalogi verwijsregister De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (Constraint) Samenwerkende Catalogi Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscom- ponent ApplicationService Publiceren overheids producten en diensten RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 02-03-2020 09:27:46 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2020 09:27:46 CET


Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : Samenwerkende Catalogi verwijsregister
Definitie  : Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties.
Toelichting  : Dit register bevat onder meer de naam van het product, de doelgroep (burgers en/of bedrijven) en een hyperlink (URL) naar de webpagina waarop de betreffende overheidsorganisatie het product beschrijft en eventueel een aanvraagmogelijkheid biedt. Met behulp van dit register kunnen burgers en bedrijven vinden waar zij voor een overheidsproduct of -dienst moeten zijn. De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is één van de bouwstenen van die Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid.
Contextview  : c6a71ebe-ebe2-4dd3-a835-7d68169f17bc
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : 9a1cd8c2-36b1-4c56-a71a-c663348d8ebb
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):


Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: