Sociaal domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Sociaal domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers
Contextdiagram
Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep functionaliteit zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken. (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunctiona- liteit voor inwoners en ondernemers Grouping Sociaal domein Groepering van functionaliteit ten behoeve van inwoners en ondernemers (ApplicationFunction) Inwoners en ondernemers Functionaliteit voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt. (ApplicationFunction) Ondersteunen van zelfdiagnose Functionaliteit die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initierend. (ApplicationFunction) Matchen van vraag en aanbod Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationFunction) Ontsluiten van kennis RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-01-2020 12:45:40 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 12:45:40 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Sociaal domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers
Definitie  : Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep functionaliteit zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken.
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 97f63f63-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  :  Subfunctie(s):
  • Matchen van vraag en aanbod (Functionaliteit die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initierend.)
  • Ondersteunen van zelfdiagnose (Functionaliteit voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt.)
  • Ontsluiten van kennis (Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten)


Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: