Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers
Contextdiagram
Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep applicatieservices zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken. (Grouping) Sociaal domeinapplicat- ieservices voor inwoners en ondernemers Grouping Sociaal domein Applicatieservice voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt. (ApplicationService) Ondersteunen van zelfdiagnose Groepering van applicatieservices ten behoeve van inwoners en ondernemers (BusinessRole) Inwoners en ondernemers Applicatieservice om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationService) Ontsluiten van kennis Applicatieservice die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initierend. (ApplicationService) Matchen van vraag en aanbod AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 06:22:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 06:22:38 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers
Definitie  : Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep applicatieservices zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken.
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 97f63f63-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 97f63f63-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 97f63f63-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-b7cfd10269cf414d9e37f8229d46d16b
Semanticsearch  : sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...