Toelichting OOV data-analyse

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting OOV data-analyse
Toelichting OOV data-analyse
Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. (ApplicationFunction) Verwerven en transformeren van data Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Data-laad-en transformatiecompon- ent Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden crimimaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationFunction) Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationFunction) Berekenen van relatienetwerken Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationFunction) Machine learning criminaliteitsdata Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse criminaliteit component Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie criminaliteit Het visualiseren van de resultaten data analyses in de vorm van dashboards, stoplichten, grafieken etc. (BusinessFunction) Veiligheidsinformatie visualisatie Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Dataverwerving integrale veiligheid Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie integrale veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata analyse Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Dataverwerving georganiseerde criminaliteit Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinformat- ie Functionaliteit voor het tonen van standaard selecties op basis van de ingezamelde en geïntegreerde brondata. (ApplicationFunction) Tonen van standaard selecties Functionaliteit voor het definiëren en tonen van rapportages op basis van de beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Maken en tonen van rapportages Functionaliteit van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van dataset's in de tijd. (ApplicationFunction) Maken en tonen van trendanalyses Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van data analyses Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van geografische data Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformati- ecomponent AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-12-2019 09:32:46 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-12-2019 09:32:46 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting OOV data-analyse
"Totaal (meerlaags)" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-94183db1-167b-4615-8bc6-27edee46c7ed
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting OOV data-analyse
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Openbare Orde en Veiligheid
Object ID  : 94183db1-167b-4615-8bc6-27edee46c7ed
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
Elementen  : 
Relaties  :