Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Grondstof

Contextdiagram
Groepering van (internationale) standaarden voor de technische koppeling tussen systemen. (Grouping) Grondstof StUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework. (Constraint) StUF onderlaag Groeperingen van standaarden in gradaties waarin op basis van de specificatie een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Gradaties interoperabilite- it Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling ebMS Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling Grote Berichten Sender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen. (Constraint) SPF Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening. (Constraint) Gekwalificeerd- e elektronischeh- andtekening De SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatieuitwisseling in de Suwi keten is ingericht. (Constraint) SuwiML transactiestan- daard STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. (Constraint) STARTTLS en DANE Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst. (Constraint) IPv6 en IPv4 De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten. Deze standaard voor Identitymanagement wordt ook gebruikt binnen DigiD en eHerkenning. (Constraint) SAML Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling WUS DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening (Constraint) DKIM StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB). (Constraint) StUF protocolbindin- gen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-07-2022 11:50:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 11:50:24 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Grondstof
Definitie  : Groepering van (internationale) standaarden voor de technische koppeling tussen systemen.
Toelichting  : Grondstof-standaarden bieden de technische koppeling waarmee een berichtuitwisseling kan worden gerealiseerd. Een grondstof-standaard is veelal een internationale standaard en wordt als onderdeel van een operating system ondersteund. Specifieke Nederlandse grondstof-standaarden, zoals Digikoppeling, vereisen wel specifieke software.
GEMMA subtype  : Gradaties
GEMMA type  : Groep
GEMMA sortering  : 4
Object ID  : 93dafe02-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID  : 93dafe02-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 93dafe02-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-93dafe02-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : grondstof
Relaties  :  default - Grouping Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: