Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
Definitie  : Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw).
Toelichting  : Binnen areaal Blauw vallen o.a.: * Rioleringen * Waterwerken (waterbeheer binnen- en buitengebied, beschoeiingen en ronde duikers, kade) * Riolering (persleidingen, vrijevalriolering, rioolgemalen, minigemaaltjes)
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 8d6956ae-c2dd-4b70-8a16-d16d7bbfcf5d
Object ID  : 8d6956ae-c2dd-4b70-8a16-d16d7bbfcf5d
Object ID_nl  : 8d6956ae-c2dd-4b70-8a16-d16d7bbfcf5d
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:

  • BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)


Komt voor op   :  ArchiMate views: