Beheers risico's voortdurend

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Beheers risico's voortdurend
Contextdiagram
Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 14:52:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 14:52:34 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Principle
Label     Beheers risico's voortdurend
Definitie     Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan.
Toelichting     Wanneer helder in beeld is welke gevaren en bedreigingen van toepassing zijn voor de dienst, kun je gepaste beheersmaatregelen nemen. De manieren waarop componenten kunnen falen of hoe er misbruik van kan worden gemaakt zijn onderdeel van de risicoanalyse. Telkens kan dan de afweging worden gemaakt in welke mate de kosten en inspanningen van verdere mitigatie in verhouding staan tot de gevolgen als een risico zich voordoet. De bereidheid van de overheidsdienstverlener om restrisico's te accepteren maakt onderdeel uit van de afweging. Door risico's tijdig te onderkennen zijn beheersmaatregelen effectiever en efficiënter te implementeren.
GEMMA type     Principe
Implicatie     Digitale weerbaarheid apart toegevoegd! Kerntaak van gemeente is namelijk digitale veiligheid. Dus Zero trust en security by design hieraan refereren.
Toelichting     Wanneer helder in beeld is welke gevaren en bedreigingen van toepassing zijn voor de dienst, kun je gepaste beheersmaatregelen nemen. De manieren waarop componenten kunnen falen of hoe er misbruik van kan worden gemaakt zijn onderdeel van de risicoanalyse. Telkens kan dan de afweging worden gemaakt in welke mate de kosten en inspanningen van verdere mitigatie in verhouding staan tot de gevolgen als een risico zich voordoet. De bereidheid van de overheidsdienstverlener om restrisico's te accepteren maakt onderdeel uit van de afweging. Door risico's tijdig te onderkennen zijn beheersmaatregelen effectiever en efficiënter te implementeren.
ID     GAP13
NORA principe     https://www.noraonline.nl/wiki/Beheers_risico%27s_voortdurend
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Principe
Object ID     8b4947f8-8dc8-4498-98db-8c6be240442a
NORA implicaties     https://www.noraonline.nl/wiki/Bepaal_de_continuïteitseisen, https://www.noraonline.nl/wiki/Bewaak_de_continuïteit_en_stel_een_calamiteitenplan_op, https://www.noraonline.nl/wiki/Borg_de_vertrouwelijkheid_van_gegevens_in_maatregelen, https://www.noraonline.nl/wiki/Controleer_de_verwerking_van_gegevens, https://www.noraonline.nl/wiki/Evalueer_de_risicoanalyse_bij_veranderingen, https://www.noraonline.nl/wiki/Garandeer_de_beschikbaarheid_van_systemen, https://www.noraonline.nl/wiki/Kies_bij_cloudoplossingen_SaaS_boven_PaaS_boven_IaaS, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_beveiligingsmaatregelen_zo_gebruiksvriendelijk_mogelijk, https://www.noraonline.nl/wiki/Reduceer_rest-risico's, https://www.noraonline.nl/wiki/Segmenteer_het_netwerk, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_onweerlegbaarheid_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Versleutel_gegevens_in_rust_en_transport, https://www.noraonline.nl/wiki/Zorg_dat_software_up-to-date_is
Object ID     8b4947f8-8dc8-4498-98db-8c6be240442a
Object ID_nl     8b4947f8-8dc8-4498-98db-8c6be240442a,8b4947f8-8dc8-4498-98db-8c6be240442a
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6165
Semanticsearch     beheers risico's voortdurend
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.