Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Fysieke leefomgeving ontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Fysieke leefomgeving ontwikkeling
Contextdiagram
Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling algemeen verbindende voorschriften fysieke leefomgeving Grouping Fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in realisatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling realisatiebeleid fysieke leefomgeving Beheren van WRO-plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Afronden procedures WRO-plannen een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in beheerbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling beheerbeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling toezicht- en handhavingsbe- leid fysieke leefomgeving een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgang- spunt Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in exploitatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling exploitatiebelei- d fysieke leefomgeving AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 16:50:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 16:50:11 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Fysieke leefomgeving ontwikkeling
Definitie  : Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID  : 85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : fysieke leefomgeving ontwikkeling
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...