Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Leefomgeving ontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Leefomgeving ontwikkeling
Contextdiagram
Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op beleid op het gebied van verkeersmanagement. (BusinessFunction) Verkeer-, mobiliteit- en infrastructuurb- eleid ontwikkeling Grouping Ruimtelijk domein Het nader uitwerken van plannen en visies die elders gemaakt zijn bij de ontwikkeling van gebieden. (BusinessFunction) Gebieden ontwikkeling een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op regelgeving met ruimtelijke aspecten. (BusinessFunction) Ruimtelijke regelingen en verordeningen ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op duurzaamheid. (BusinessFunction) Duurzaamheid- sbeleid ontwikkeling Het ontwikkelen van erfgoed- en monumentenontwikkeling, o.a. door het opstellen van beleidsregels en het vaststellen van beschermenswaardige objecten. (BusinessFunction) Ontwikkeling van erfgoed- en monumentenb- eleid een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgang- spunt Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, leefbaarheid). (BusinessFunction) Leefomgeving- skwaliteit ontwikkeling AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 13-11-2021 18:31:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-11-2021 18:31:11 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie