Leefomgeving ontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Leefomgeving ontwikkeling
Contextdiagram
Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen van erfgoed- en monumentenontwikkeling, o.a. door het opstellen van beleidsregels en het vaststellen van beschermenswaardige objecten. (BusinessFunction) Ontwikkeling van erfgoed- en monumente- nbeleid Grouping Ruimtelijk domein een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangs- punt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op beleid op het gebied van verkeersmanagement. (BusinessFunction) Verkeer-, mobiliteit- en infrastructuurbe- leid ontwikkeling Het nader uitwerken van plannen en visies die elders gemaakt zijn bij de ontwikkeling van gebieden. (BusinessFunction) Gebieden ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op duurzaamheid. (BusinessFunction) Duurzaamheids- beleid ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op regelgeving met ruimtelijke aspecten. (BusinessFunction) Ruimtelijke regelingen en verordeningen ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, leefbaarheid). (BusinessFunction) Leefomgevings- kwaliteit ontwikkeling AggregationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-08-2019 04:18:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-08-2019 04:18:08 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities