Noodzakelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Goals > Noodzakelijk
Contextdiagram
Burgers en bedrijven worden niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie. De overheidsdienstverlener hergebruikt informatie die bekend is, bij zichzelf of bij andere overheidsdienstverleners. De overheidsdienstverlener stelt als dat nodig is informatie beschikbaar aan andere overheidsdienstverleners en ketenpartners, op basis van verantwoord gegevensgebruik. Overheidsdienstverleners en ketenpartners hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om hieraan invulling te geven. Het onnodig opvragen of leveren van informatie kost tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten. (Goal) Noodzakelijk Driver Algemene verordening gegevensbesc- herming (AVG) Toegevoegde waarde voor de maatschappij vanuit algemeen nut en maatschappelijk belang (Driver) Van Maatschappeli- jke waarde Driver Wet Modernisering Electronisch Bestuurlijk verkeer (Wmbev) De (dienstverlening van de) overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt. (Driver) Doelmatig Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. (Principle) Informeer bij de bron Baseer oplossingen op zelfstandige componenten (Principle) Bouw diensten modulair op InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:25:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:25:07 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Noodzakelijk
Definitie     Burgers en bedrijven worden niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie. De overheidsdienstverlener hergebruikt informatie die bekend is, bij zichzelf of bij andere overheidsdienstverleners. De overheidsdienstverlener stelt als dat nodig is informatie beschikbaar aan andere overheidsdienstverleners en ketenpartners, op basis van verantwoord gegevensgebruik. Overheidsdienstverleners en ketenpartners hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om hieraan invulling te geven. Het onnodig opvragen of leveren van informatie kost tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD19
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Noodzakelijk_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     84ea8ad2-d33a-4162-a7d5-f331bb4b726d
Object ID     84ea8ad2-d33a-4162-a7d5-f331bb4b726d
Object ID_nl     84ea8ad2-d33a-4162-a7d5-f331bb4b726d,84ea8ad2-d33a-4162-a7d5-f331bb4b726d
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6218
Semanticsearch     noodzakelijk
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.