Tonen van (web)content

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Tonen van (web)content
Contextdiagram
Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent Het voor iedereen toegankelijk openbaar informeren (BusinessFunction) Openbare informering Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacompon- ent Applicatieservice voor het aan inwoners of andere belangstellenden presenteren van allerhande (niet nader gespecificeerde) content. (ApplicationService) Publiceren algemene content Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Het publiceren van allerlei soorten (niet nader gespecificeerde) content die gemeentelijke relevantie heeft (BusinessFunction) Algemene content publicatie Applicatieservice voor het publiceren van subsidies (ApplicationService) Publiceren van subsidies Applicatieservice voor het aan belangstellenden presenteren van nieuwsberichten en blogs door en/of over de gemeente. (ApplicationService) Publiceren nieuwsbericht- en en blogs Applicatieservice voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationService) Publiceren van bekendmaking- en Applicatieservice voor het publiceren van vraag-antwoord combinaties. Bijvoorbeeld een set met veelgestelde vragen voor publicatie op de website. (ApplicationService) Publiceren van vraag- antwoordcomb- inaties Applicatieservice voor het publiceren van lokale regelgeving (ApplicationService) Publiceren van regelgeving Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Applicatieservice voor het aan inwoners of andere belangstellenden tonen van evenementen (kalender) in de gemeente. (ApplicationService) Publiceren van evenementen RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 07:50:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 07:50:30 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:30.