Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwikkeling dienstverlening

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Ontwikkeling dienstverlening
Contextdiagram
Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Grouping Publieksdienst- en Het ontwikkelen van dienstverlening die (meer) gebruik maakt van (open) standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen in plaats eigen voorzieningen. (BusinessFunction) Gemeenschap- pelijke voorzieningen ontwikkeling een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst Het ontwikkelen van beleid om effectief en efficient elektronische diensten te kunnen verlenen. (BusinessFunction) Elektronische publieke diensten ontwikkeling Het ontwikkelen van dienstverlening waarbij het afnemersperspectief en mogelijkheden leidend zijn. (BusinessFunction) Dienstenontwi- kkeling vanuit gebruikerspers- pectief Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-07-2022 03:43:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2022 03:43:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ontwikkeling dienstverlening
Definitie  : Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 7ec194db-fd7a-4e7a-8c80-48467263e5dc
Object ID  : 7ec194db-fd7a-4e7a-8c80-48467263e5dc
Object ID_nl  : 7ec194db-fd7a-4e7a-8c80-48467263e5dc
Original ID  : id-7ec194db-fd7a-4e7a-8c80-48467263e5dc
Semanticsearch  : ontwikkeling dienstverlening
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...