Ontwikkeling dienstverlening

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Ontwikkeling dienstverlening
Contextdiagram
Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Grouping Publieksdienste- n Het ontwikkelen van dienstverlening waarbij het afnemersperspectief en mogelijkheden leidend zijn. (BusinessFunction) Dienstenontwik- keling vanuit gebruikerspersp- ectief Het ontwikkelen van beleid om effectief en efficient elektronische diensten te kunnen verlenen. (BusinessFunction) Elektronische publieke diensten ontwikkeling Het ontwikkelen van dienstverlening die (meer) gebruik maakt van (open) standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen in plaats eigen voorzieningen. (BusinessFunction) Gemeenschapp- elijke voorzieningen ontwikkeling Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship Deze svg is op 10-08-2019 05:06:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-08-2019 05:06:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities