Informeer bij de bron

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Informeer bij de bron
Contextdiagram
Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. (Principle) Informeer bij de bron Burgers en bedrijven worden niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie. De overheidsdienstverlener hergebruikt informatie die bekend is, bij zichzelf of bij andere overheidsdienstverleners. De overheidsdienstverlener stelt als dat nodig is informatie beschikbaar aan andere overheidsdienstverleners en ketenpartners, op basis van verantwoord gegevensgebruik. Overheidsdienstverleners en ketenpartners hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om hieraan invulling te geven. Het onnodig opvragen of leveren van informatie kost tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten. (Goal) Noodzakelijk Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Uniformiteit is er op gericht om burgers en bedrijven de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is. Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan om hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan, of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. (Goal) Uniform RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 11:17:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 11:17:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Principe
Documentation   :  Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie.
Toelichting   :  Voor betrouwbare dienstverlening is het hergebruik van de juiste informatie en documenten van cruciaal belang. Om de kwaliteit over de juistheid van een gegeven te borgen, moet duidelijk zijn welke organisatie bepaalt wat de juiste informatie is. Uitgangspunt is dat er voor gegevens waar de overheid gebruik van maakt, altijd één bron bestaat, die leidend is.
Implicatie   :  Principes gegevensmanagement hierin verwerken en let op problematiek nu van data verspreid over on-premise omgevingen bij leveranciers, SAAS en on premise omgevingen bij gemeenten. Vanuit efficiency en privacy by design, open by design enzv tegengesteld effect.
ID   :  GAP12
Toelichting   :  Voor betrouwbare dienstverlening is het hergebruik van de juiste informatie en documenten van cruciaal belang. Om de kwaliteit over de juistheid van een gegeven te borgen, moet duidelijk zijn welke organisatie bepaalt wat de juiste informatie is. Uitgangspunt is dat er voor gegevens waar de overheid gebruik van maakt, altijd één bron bestaat, die leidend is.
NORA principe   :  https://www.noraonline.nl/wiki/Informeer_bij_de_bron
Referentiearchitectuur   :  NORA
Review 31-10-2022   :  Dit impliceert een actieve rol van de afnemer. Wat eigenlijk wel goed is. Pull ipv push.
GEMMA type   :  Principe
Object ID   :  7e3cc108-78f8-4f91-bfd6-26a7bedc83ee
Object ID_nl   :  7e3cc108-78f8-4f91-bfd6-26a7bedc83ee
Original ID   :  id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6164
Semanticsearch   :  informeer bij de bron
Relaties
Wordt gerealiseerd door:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 17:02.