Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Contextdiagram
Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationService) Beheren van levensonderho- ud en inkomensonde- rsteuning Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Applicatieservice voor het beheren van inkomensbeslaglegging door derden (ApplicationService) Beheren van inkomensbesl- aglegging derden Applicatieservice voor het beheren van het uitvoeren van instrumenten (ApplicationService) Beheren van uitvoering instrumenten Applicatieservice voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud (ApplicationService) Beheren van de besluitvorming levensonderho- ud Een groep met sociaal domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Sociaal domeinapplicat- ieservices voor gemeente Applicatieservice voor het beheren van het leveren van inkomensondersteuning. (ApplicationService) Beheren van leveren inkomensonde- rsteuning Applicatieservice voor het beheren van signalen (intern en extern) en het beheren van daaruit voortvloeiende taken voor medewerkers (ApplicationService) Beheren van signaleringen en taken Applicatieservice voor het beheren van regels en normen die betrekking hebben het totaal van alle onderdelen van levensonderhoud en inkomensondersteuning. (ApplicationService) Collectief beheren van levensonderho- ud en inkomensonde- rsteuning Applicatieservice voor verantwoording richting intern management en overzichten richting Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (ApplicationService) Verantwoorde- n levensonderho- ud en inkomensonde- rsteuning RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-11-2022 14:58:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2022 14:58:49 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Definitie  : Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Toelichting  : Zie voor meer detail de subfuncties.
Object ID  : 7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Object ID  : 7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Object ID_nl  : 7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Original ID  : id-540858ada50d4f70ad63c363383fc3b0
Semanticsearch  : beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: