Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Contextdiagram
Functionaliteit voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationFunction) Beheren van levensonderhou- d en inkomensonders- teuning Functionaliteit voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud (ApplicationFunction) Beheren van de besluitvorming levensonderhou- d Functionaliteit voor het beheren van inkomensbeslaglegging door derden (ApplicationFunction) Beheren van inkomensbeslagl- egging derden Functionaliteit voor het beheren van regels en normen die betrekking hebben het totaal van alle onderdelen van levensonderhoud en inkomensondersteuning. (ApplicationFunction) Collectief beheren van levensonderhou- d en inkomensonders- teuning Functionaliteit voor het beheren van het leveren van inkomensondersteuning. (ApplicationFunction) Beheren van leveren inkomensonders- teuning Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomp- onent Functionaliteit voor het beheren van het uitvoeren van instrumenten (ApplicationFunction) Beheren van uitvoering instrumenten Functionaliteit voor het beheren van signalen (intern en extern) en het beheren van daaruit voortvloeiende taken voor medewerkers (ApplicationFunction) Beheren van signaleringen en taken Functionaliteit voor verantwoording richting intern management en overzichten richting Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (ApplicationFunction) Verantwoorden levensonderhou- d en inkomensonders- teuning Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunctiona- liteit voor gemeente AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-04-2021 20:28:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2021 20:28:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Definitie  : Functionaliteit voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Toelichting  : Zie voor meer detail de subfuncties.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Object ID  : 7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Object ID_nl  : 7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Original ID  : id-7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Semanticsearch  : beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Inkomenscomponent (Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: