Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Contextdiagram
Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationService) Beheren van levensonderh- oud en inkomensonde- rsteuning Applicatieservice voor het beheren van het leveren van inkomensondersteuning. (ApplicationService) Beheren van leveren inkomensonde- rsteuning Een groep met sociaal domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Sociaal domein applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het beheren van signalen (intern en extern) en het beheren van daaruit voortvloeiende taken voor medewerkers (ApplicationService) Beheren van signaleringen en taken Applicatieservice voor verantwoording richting intern management en overzichten richting Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (ApplicationService) Verantwoorde- n levensonderh- oud en inkomensonde- rsteuning Applicatieservice voor het beheren van inkomensbeslaglegging door derden (ApplicationService) Beheren van inkomensbesl- aglegging derden Applicatieservice voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud (ApplicationService) Beheren van de besluitvorming levensonderh- oud Applicatieservice voor het beheren van het uitvoeren van instrumenten (ApplicationService) Beheren van uitvoering instrumenten Applicatieservice voor het beheren van regels en normen die betrekking hebben het totaal van alle onderdelen van levensonderhoud en inkomensondersteuning. (ApplicationService) Collectief beheren van levensonderh- oud en inkomensonde- rsteuning Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 16-04-2024 08:03:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 08:03:52 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Definitie     Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Toelichting     Zie voor meer detail de subfuncties.
Toelichting     Zie voor meer detail de subfuncties.
Object ID     7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Object ID     7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Object ID_nl     7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767,7b100353-c9bd-43c8-83b5-3978c03e2767
Original ID     id-540858ada50d4f70ad63c363383fc3b0
Semanticsearch     beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2024 om 11:25.