Ontwikkeling

Contextdiagram
Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontw- ikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieont- wikkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-04-2024 17:25:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 17:25:27 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Ontwikkeling
Definitie     Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie laag
GEMMA type     Bedrijfsfunctie laag
Object ID     7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Object ID     7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Object ID_nl     7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495,7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Original ID     id-7a3406dc-e226-4696-b547-6376dc48a495
Semanticsearch     ontwikkeling
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2024 om 11:29.