Exploiteren vastgoed

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessProcesses > Exploiteren vastgoed
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Exploiteren vastgoed
Definitie  : Het planmatig (preventief) exploiteren en onderhouden van vastgoed en het verkopen van grond en onroerend goed aan derden. Het laatstgenoemde kan gebeuren met een bepaald doel (bv. verkavelen), of gewoon om overtollig geworden gronden of gebouwen te gelde te maken. Onder dit proces valt ook zorgdragen voor het effectief gebruik van het gemeentelijk vastgoed om leegstandskosten zo laag mogelijk te houden. Het gaat hierbij niet om de huisvesting van de gemeentelijke organisatie zelf; die valt onder de bedrijfsvoering.
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 75b9e7a4-39f0-49ef-b62e-3673c5fcb2f6
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: