BPM-engine-component

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : BPM-engine-component
Definitie  : Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.
Toelichting  : De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 757b06e4-89a6-4253-9e23-9709cabcf747
Relaties  : 
BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: