Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Behandelen melding

ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Behandelen melding
Definitie  : Het in ontvangst nemen en afhandelen van een mededeling en het resultaat hiervan terugkoppelen naar de melder. Bij een melding meldt men klant iets aan de gemeente en verwacht men dat de gemeente daar actie op onderneemt. Voorbeelden zijn een melding openbare ruimte, een melding omtrent overbewoning of een melding met betrekking tot het niet naleven van de leerplichtwet. Dit zijn andersoortige meldingen dan die bedoeld onder behandelen aangiften en meldingen om twee redenen: deze meldingen hebben betrekking op een al dan niet door de gemeente geleverde dienst (bv. beheren openbare ruimte) en het palet aan acties/antwoorden is diverser dan bij aangiften en meldingen, waar het vrijwel altijd het bijwerken van een registratie is.
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 729e05ea-f9f7-4583-a645-ec4e573b74ce
Object ID  : 729e05ea-f9f7-4583-a645-ec4e573b74ce
Object ID_nl  : 729e05ea-f9f7-4583-a645-ec4e573b74ce
Original ID  : id-729e05ea-f9f7-4583-a645-ec4e573b74ce
Semanticsearch  : behandelen melding
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: