Casusregievoering sociaal domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Casusregievoering sociaal domein
Contextdiagram
Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievo- ering sociaal domein Applicatieservice die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationService) Beheren van groepstraject Applicatieservice die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationService) Bieden van triage- en diagnose- instrumenten Applicatieservice voor het beheren van casusregievoering (ApplicationService) Beheren van casusregievoe- ring Evaluatie van resultaten, tussentijds en bij beëindiging. (BusinessFunction) Casus Evaluatie BusinessFunction Casus Coordinatie Creatie en tussentijdse bijstelling van een plan van aanpak. (BusinessFunction) Casus Planvorming Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Toekenning van deelplannen en taken aan betrokkenen op basis van het opgestelde plan. (BusinessFunction) Casus Toekenning Monitoring van deelplannen uitvoering op voortgang en resultaten. (BusinessFunction) Casus Monitoring Vorming van een beeld van de situatie van de klant(en) inclusief behoeften en mogelijkheden. (BusinessFunction) Casus Beoordeling ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 07:23:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 07:23:15 CET
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Casusregievoering sociaal domein
Definitie     Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen.
Toelichting     Voor processen die een vooraf bekende set van stappen/statussen doorlopen is zaakgericht werken geschikt. Voor meer dynamische, onvoorspelbare, processen is Adaptive Case Management geschikt.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Toelichting     Voor processen die een vooraf bekende set van stappen/statussen doorlopen is zaakgericht werken geschikt. Voor meer dynamische, onvoorspelbare, processen is Adaptive Case Management geschikt.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Object ID     6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Object ID_nl     6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f,6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Original ID     id-6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Semanticsearch     casusregievoering sociaal domein
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 09:55.