Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Casusregievoering sociaal domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Casusregievoering sociaal domein
Contextdiagram
Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoeri- ng sociaal domein BusinessFunction Casus Coordinatie Monitoring van deelplannen uitvoering op voortgang en resultaten. (BusinessFunction) Casus Monitoring een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd (BusinessObject) behandelplan een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject] (BusinessObject) betrokkene Toekening van deelplannen en taken aan betrokkenen op basis van het opgestelde plan. (BusinessFunction) Casus Toekenning Functionaliteit voor het beheren van casusregievoering (ApplicationFunction) Beheren van casusregievoerin- g Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Creatie en tussentijdse bijstelling van een plan van aanpak. (BusinessFunction) Casus Planvorming Vorming van een beeld van de situatie van de klant(en) inclusief behoeften en mogelijkheden. (BusinessFunction) Casus Beoordeling de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst] (BusinessObject) klantbehoefte Evaluatie van resultaten, tussentijds en bij beeindiging. (BusinessFunction) Casus Evaluatie AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 13-09-2021 15:00:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-09-2021 15:00:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Casusregievoering sociaal domein
Definitie  : Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen.
Toelichting  : Voor processen die een vooraf bekende set van stappen/statussen doorlopen is zaakgericht werken geschikt. Voor meer dynamische, onvoorspelbare, processen is Adaptive Case Management geschikt.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Object ID  : 6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Object ID_nl  : 6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Original ID  : id-6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Semanticsearch  : casusregievoering sociaal domein
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: