Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Regievoeren diensten door derden

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessProcesses > Regievoeren diensten door derden
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Regievoeren diensten door derden
Definitie  : Het coördineren van de kwaliteit en levering van door (keten)partners te leveren diensten conform eerder gemaakte samenwerkingsafspraken, waaronder bijvoorbeeld afstemming over prioriteitenstelling en gezamenlijk opereren. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om contractmanagement richting uitvoeringspartners (leveranciers) maar om het operationeel managen van de samenwerking met bijvoorbeeld andere bevoegde gezagen.
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 6948da74-5f84-4ead-850e-b25d9ddcfcc1
Object ID  : 6948da74-5f84-4ead-850e-b25d9ddcfcc1
Object ID_nl  : 6948da74-5f84-4ead-850e-b25d9ddcfcc1
Original ID  : id-6948da74-5f84-4ead-850e-b25d9ddcfcc1
Semanticsearch  : regievoeren diensten door derden
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: