Addendum GEO BAG

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Addendum GEO BAG
Addendum GEO BAG
Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard worden ook de namen StUF-Geo BAG berichtenverkeer en BAG-IMGeo koppelvlak gebruikt. (Constraint) StUF-koppelvlak Geo BAG Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het beheren van gegevens voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief eventueel zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationFunction) Beheren van BAG-gegevens Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 24-11-2020 15:40:58 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 24-11-2020 15:40:58 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
BBN
   
   
BIV score BBN
   
   
Beschikbaarheid
   
   
Integriteit
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
Beheerder
   
   
Compliancy
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Addendum GEO BAG
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-65f1ce08-9943-4668-b0eb-0b75ae82754c
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Addendum GEO BAG
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 65f1ce08-9943-4668-b0eb-0b75ae82754c
Detailniveau  : Detailview
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Illustratie
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 65f1ce08-9943-4668-b0eb-0b75ae82754c
Object ID_nl  : 65f1ce08-9943-4668-b0eb-0b75ae82754c
Original ID  : id-65f1ce08-9943-4668-b0eb-0b75ae82754c
Elementen  : 
Relaties  :