Economische ontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Economische ontwikkeling
Contextdiagram
Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Grouping Publieksdienste- n Het ontwikkelen van aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen voor inwoners en toeristen. (BusinessFunction) Recreatie en toerisme ontwikkeling Ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemersklimaat gericht op het versterken en bevorderen van de lokale en regionale economie. (BusinessFunction) Lokale en regionale economische ontwikkeling BusinessFunction Overheid, kenniscentra en bedrijfsleven- samenwerking- sontwikkeling Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangs- punt RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship Deze svg is op 23-08-2019 18:53:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 18:53:05 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities