Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Omgevingsdocument presenteren

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Omgevingsdocument presenteren
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke service
ArchiMate_Service.png
Naam  : Omgevingsdocument presenteren
Definitie  : Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten
Object ID  : 5c2dd337-60cf-4750-8f1f-835fd38637b9
Toelichting  : Omgevingswetbesluiten van bevoegd gezagen (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) worden door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekendgemaakt en als document beschikbaar gesteld. Met de generieke API “Omgevingsdocument opvragen” worden gegevens uit deze documenten objectgericht ontsloten op basis van het Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIM-OW – versie 0.98-kern).

De specifieke API “Omgevingsdocument presenteren” is eveneens gebaseerd op CIM-OW (versie 0.98-kern), maar toegespitst op het presenteren van gegevens uit Omgevingsdocumenten in een geo-viewer. Voor dat doel zijn sommige CIM-OW objecten aangevuld met informatie (kleur, lijndikte, etc.) ten behoeve van de visualisatie op kaart van die objecten.

Dat betekent ook dat niet alle objecten uit CIM-OW in de API als afzonderlijke resources opvraagbaar zijn. Het object “locatie” is bijvoorbeeld niet als afzonderlijke resource opvraagbaar. Andere API resources combineren gegevens van verschillende CIM-OW objecten tot één resource. Dat geldt bijvoorbeeld voor de resource \documenten\_zoek, waarmee documenten op basis van een geografische locatie opvraagbaar zijn.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke service
Object ID  : 5c2dd337-60cf-4750-8f1f-835fd38637b9
Object ID_nl  : 5c2dd337-60cf-4750-8f1f-835fd38637b9
Original ID  : id-5c2dd337-60cf-4750-8f1f-835fd38637b9
Semanticsearch  : omgevingsdocument presenteren
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: