Plan- en organisatievorming rampen (koud)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Plan- en organisatievorming rampen (koud)
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Plan- en organisatievorming rampen (koud)
Definitie  : Het maken, toetsen en actualiseren van plannen en de organisatie voor het handelen in het geval van rampen.
Toelichting  : Veel van deze taken worden in samenwerkingsverband met de veiligheidsregio's uitgevoerd, denk aan met maken van (regionale) crisisplannen, calamiteitenplannen, aanvalsplannen, etc. Ervaringen uit oefeningen (bedrijfsfunctie oefening en opleiding rampen) en uit evaluaties (bedrijfsfunctie samenwerkingsbewaking) worden gebruikt om de plannen aan te scherpen. Opmerking: de term koud komt uit het domein van de veiligheidsregios en betreft het voorbereiden op rampen in tegenstelling tot het daadwerkelijk bestrijden van rampen die met de term warm wordt aangeduid.
Object ID  : 59cbdc1c-deda-423c-8e9c-fc91259d7c8e
Object ID  : 59cbdc1c-deda-423c-8e9c-fc91259d7c8e
Object ID_nl  : 59cbdc1c-deda-423c-8e9c-fc91259d7c8e
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: