Invoeren decentrale regelgeving

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Invoeren decentrale regelgeving
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke service
ArchiMate_Service.png
Naam  : Invoeren decentrale regelgeving
Definitie  : Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website.
GEMMA type  : Buitengemeentelijke service
Object ID  : 56920801-733e-467c-ab20-7b2d6edc731e
Object ID  : 56920801-733e-467c-ab20-7b2d6edc731e
Object ID_nl  : 56920801-733e-467c-ab20-7b2d6edc731e
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: