Registreren en delen van documenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Registreren en delen van documenten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Applicatieservice voor het ondersteunen van versiebeheer van documenten (ApplicationService) Versiebeheer van documenten Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Applicatieservice voor het groeperen van informatieobjecten (documenten) in één of meerdere dossiers (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creeeren van producten (BusinessFunction) Documentcrea- tie Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextr- actie en opslag Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van documenten (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 07:03:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 07:03:53 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities