Registreren en delen van documenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Registreren en delen van documenten
Contextdiagram
Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextra- ctie en opslag Functionaliteit voor het groeperen van informatieobjecten (documenten) in één of meerdere dossiers (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van documenten (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten Functionaliteit voor het ondersteunen van versiebeheer van documenten (ApplicationFunction) Versiebeheer van documenten Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creeeren van producten (BusinessFunction) Documentcreati- e Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-12-2019 11:22:28 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 01-12-2019 11:22:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Registreren en delen van documenten
Definitie  : Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 5108d100-70d7-11e5-1099-005056a83192
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: