Strategische planning

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Strategische planning
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Strategische planning
Definitie  : Het ontwikkelen van een strategische visie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de gemeente.
Toelichting  : De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen, het gemeentebestuur bepaalt de strategie hoe landelijke wetten en besluiten van de gemeenteraad het beste kunnen worden uitgevoerd.
Object ID  : 50254e73-38ed-4801-8417-7fc5407612dc
Object ID  : 50254e73-38ed-4801-8417-7fc5407612dc
Object ID_nl  : 50254e73-38ed-4801-8417-7fc5407612dc
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: