Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Naheffing en navordering

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Naheffing en navordering
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Naheffing en navordering
Definitie  : Het achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting.
Toelichting  : Navorderen gebeurt alleen bij aanslagbelastingen, dit kan in beginsel alleen indien sprake is van kwade trouw. Naheffen is alleen mogelijk bij alleen bij afdrachts- en voldoeningsbelastingen. Het mag slechts plaatsvinden onder bepaalde stringente voorwaarden. In het algemeen is een boven water komen van een nieuw feit vereist, waarvan de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat dit tot een hogere belasting leidt. Dit is meestal het geval bij frauduleuze handelingen.
Object ID  : 4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Object ID  : 4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Object ID_nl  : 4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Original ID  : id-4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Semanticsearch  : naheffing en navordering
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: