Naheffing en navordering

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Naheffing en navordering
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Naheffing en navordering
Definitie     Het achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting.
Toelichting     Navorderen gebeurt alleen bij aanslagbelastingen, dit kan in beginsel alleen indien sprake is van kwade trouw. Naheffen is alleen mogelijk bij alleen bij afdrachts- en voldoeningsbelastingen. Het mag slechts plaatsvinden onder bepaalde stringente voorwaarden. In het algemeen is een boven water komen van een nieuw feit vereist, waarvan de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat dit tot een hogere belasting leidt. Dit is meestal het geval bij frauduleuze handelingen.
Toelichting     Navorderen gebeurt alleen bij aanslagbelastingen, dit kan in beginsel alleen indien sprake is van kwade trouw. Naheffen is alleen mogelijk bij alleen bij afdrachts- en voldoeningsbelastingen. Het mag slechts plaatsvinden onder bepaalde stringente voorwaarden. In het algemeen is een boven water komen van een nieuw feit vereist, waarvan de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat dit tot een hogere belasting leidt. Dit is meestal het geval bij frauduleuze handelingen.
Object ID     4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Object ID     4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Object ID_nl     4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1,4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Original ID     id-4f8fe4ad-a076-4302-90e7-c7d81f424fc1
Semanticsearch     naheffing en navordering
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 08:31.