Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)
Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)
Functionaliteit voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationFunction) Beheren van omgevingsvergunning- en Het beheren en verlenen van vergunningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer Ruimte Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht Handhavingcomponen- t Het beheren en verlenen van vergunningen voor diverse soorten lokale activiteiten. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer Publieksdiensten Component voor ondersteuning van oa Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationFunction) Beheren van BW- en APV-vergunningen Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Functionaliteit voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationFunction) Beheren van winkels, markt en straathandel Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het beheren van winkels, markten en verkoopactiviteiten op straat (BusinessFunction) Winkels, markt- en straathandel beheer Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van horeca vergunningen waaronder drankvergunningen, gebruik Bibob, etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening horeca Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van evenementen vergunningen (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening evenementen Het beheren en verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer evenementen Het verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Horeca vergunningverlening Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van horecavergunning het handhaven hiervan met specifieke functionaliteit voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen horeca Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van evenementvergunning het handhaven hiervan met specifieke functionaliteit voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen Functionaliteit voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakingen Het voor iedereen toegankelijk openbaar informeren (BusinessFunction) Openbare informering Het informeren over lokale bekendmakingen (BusinessFunction) Lokale bekendmakingen publicatie Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 16-01-2020 23:11:22 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 16-01-2020 23:11:22 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)
"Totaal (meerlaags)" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-4f80184d-df0c-4c8f-bd76-af5d2e2c54d2
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 4f80184d-df0c-4c8f-bd76-af5d2e2c54d2
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
Elementen  : 
Relaties  :