Matchen van vraag en aanbod

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Matchen van vraag en aanbod
Contextdiagram
Applicatieservice die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initiërend. (ApplicationService) Matchen van vraag en aanbod Het publiceren en matchen van lokaal aanwezige vraag en aanbod (BusinessFunction) Vraag en aanbod matching Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep applicatieservices zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken. (Grouping) Sociaal domein applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Een voorziening waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen lokaal of regionaal beschikbaar zijn voor welke diensten. Een digitale gids met informatie over dienstverleners en instellingen. Deze informatie kan als een lijst worden weergegeven maar het is ook mogelijk om deze informatie weer te geven op een kaart van de buurt, de gemeente of de regio. (ApplicationService) Tonen van sociale kaart Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktpla- atscomponent ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 13-04-2024 18:04:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 18:04:35 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Matchen van vraag en aanbod
Definitie     Applicatieservice die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initiërend.
Object ID     4ea3c3f8-89b8-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     4ea3c3f8-89b8-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     4ea3c3f8-89b8-11e3-67ab-0050568a6153,4ea3c3f8-89b8-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-feee62d8c44747b7be6b955074b02ad9
Semanticsearch     matchen van vraag en aanbod
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2024 om 07:37.