Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

LVBB

Contextdiagram
Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Koppelvlak voor het Toepasbaar opvragen Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdo- cument Toepasbaar opvragen Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdo- cument presenteren Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument aanbieden Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdo- cument opvragen Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship ter onderzoek: hoe gaan Omgevingsplancomponent en Toepasbareregelscomponent samenwerken? (FlowRelationship) omgevingsbeslu- it Deze svg is op 15-11-2021 07:04:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-11-2021 07:04:22 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : LVBB
Definitie  : Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
Toelichting  : De Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB), waar het Register Omgevingsdocumenten onderdeel van is, biedt alle functionaliteiten om besluiten te ontvangen, valideren, bekendmaken, consolideren en beschikbaar stellen als besluiten en geconsolideerde regelgevingen. De LVBB wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet, maar de ambitie is deze voor alle wet- en regelgeving van Nederland in te zetten. Het LVBB is wordt een e-overheidsbouwsteen
Object ID  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Object ID_nl  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Original ID  : id-49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Semanticsearch  : lvbb
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: