Toelichting Exploitatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Exploitatie
Toelichting Exploitatie
Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond-eigendommen Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie Het verhuren van gemeentelijke panden en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren van panden en terreinen Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecom- ponent Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaatsen Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercompone- nt Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaatsen Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercompone- nt Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van gebouweigendommen Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheerco- mponent Functionaliteit voor het beheren van accommodaties. (ApplicationFunction) Beheren van accommodaties Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodaties Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationFunction) Beheren van grafrechten Functionaliteit voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationFunction) Beheren van begraafplaatsen Functionaliteit voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationFunction) Beheren van parkeerdiensten Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen (ApplicationComponent) Grondbeheercomponent ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 03-07-2020 19:56:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 03-07-2020 19:56:18 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
BBN
   
   
BIV score BBN
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Exploitatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-49884a8f-569b-4d43-a781-eb2488ac9598
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Exploitatie
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 49884a8f-569b-4d43-a781-eb2488ac9598
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 49884a8f-569b-4d43-a781-eb2488ac9598
Object ID_nl  : 49884a8f-569b-4d43-a781-eb2488ac9598
Elementen  : 
Relaties  :