Beschikbaarstelllen grootschalige topografie Nederland

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessServices > Beschikbaarstelllen grootschalige topografie Nederland
ArchiMate-element GEMMA 2 Buitengemeentelijke dienst
ArchiMate_Service.png
Naam  : Beschikbaarstelllen grootschalige topografie Nederland
Definitie  : Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders.
GEMMA type  : Buitengemeentelijke dienst
Object ID  : 4716b8e9-d2a5-4cec-98ba-233fb53204d7
Object ID  : 4716b8e9-d2a5-4cec-98ba-233fb53204d7
Object ID_nl  : 4716b8e9-d2a5-4cec-98ba-233fb53204d7
Original ID  : id-4716b8e9-d2a5-4cec-98ba-233fb53204d7
Semanticsearch  : beschikbaarstelllen grootschalige topografie nederland
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: