Vaststellen (omgevings)visie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessProcesses > Vaststellen (omgevings)visie
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen (omgevings)visie
Definitie  : Het vaststellen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn. Wanneer dit de fysieke leefomgeving betreft, gaat het om een omgevingsvisie. Net als bij het omgevingsprogramma worden hieraan bijzondere eisen gesteld vanuit de omgevingswet, maar kan de procesgang gelijk zijn als voor andere visies.
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 4246b4c5-7fe5-403a-971c-cc322b6e6968
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: