Beheren van groenvoorzieningen (groen)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van groenvoorzieningen (groen)
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van groenvoorzieningen (groen)
Definitie  : Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen).
Toelichting  : Binnen areaal Groen vallen o.a.: * Openbaar groen (bomen, bosplantsoen, hagen, gras, sportvelden, heesters en bodembedekkers) doorgaande routes en belangrijke punten, wijken. buitengebieden, begraafplaatsen) * Begraafplaatsen (grafakkers, beplanting) * Speelvoorzieningen (speeltoestellen (in openbare ruimte en bij scholen)) * Sportvelden * Reiniging (huishoudelijk afval waaronder ophalen huisvuil, milieustraat, afvalbakken, zwerfvuil)
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 3ea8a0b1-83c6-11e5-1099-005056a83192
Object ID  : 3ea8a0b1-83c6-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 3ea8a0b1-83c6-11e5-1099-005056a83192
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)


Komt voor op   :  ArchiMate views: