Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beheren van groenvoorzieningen (groen)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van groenvoorzieningen (groen)
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Beheren van groenvoorzieningen (groen)
Definitie  : Applicatieservice voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen).
Toelichting  : Binnen areaal Groen vallen o.a.: * Openbaar groen (bomen, bosplantsoen, hagen, gras, sportvelden, heesters en bodembedekkers) doorgaande routes en belangrijke punten, wijken. buitengebieden, begraafplaatsen) * Begraafplaatsen (grafakkers, beplanting) * Speelvoorzieningen (speeltoestellen (in openbare ruimte en bij scholen)) * Sportvelden * Reiniging (huishoudelijk afval waaronder ophalen huisvuil, milieustraat, afvalbakken, zwerfvuil)
Object ID  : 3ea8a0b1-83c6-11e5-1099-005056a83192
Object ID  : 3ea8a0b1-83c6-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 3ea8a0b1-83c6-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-eefa766726a14e5cb733aaff2f8b3e64
Semanticsearch  : beheren van groenvoorzieningen (groen)
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: