Besluitvorming regionale integrale veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Besluitvorming regionale integrale veiligheid
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Besluitvorming regionale integrale veiligheid
Definitie  : Bestuurlijke besluitvorming voor de bevordering van de regionale veiligheid in samenwerkingsverband met regionale partners.
Toelichting  : Dit vindt plaats conform de afspraken die gemaakt zijn binnen de bedrijfsfunctie samenwerkingsafspraken partners integrale veiligheid.

Besluitvorming vindt plaats tussen de partners op bestuurlijk niveau. De besluitvorming voor de lokale integrale veiligheid vindt plaats binnen de gemeente in de bedrijfsfunctie Besluitvorming lokale integrale veiligheid.

De operationele planvorming valt onder de bedrijfsfuncties in openbare orde en veiligheidontwikkeling.
Object ID  : 3c60c88a-2856-422c-90b9-dd66870385d7
Relaties  :  Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: